Serwis i reklamacje

Gwarancja, reklamacja i zwroty.

1. Gwarancja
Oferowane towary i usługi są objęte gwarancją producenta zgodną z prawem obowiązującym w UE. Szczegółowe informacje dotyczące okresu i warunków gwarancji określone są w karcie produktu, instrukcji obsługi oraz na fakturze VAT.

 • Nie wystawiamy kart gwarancyjnych. Podstawą reklamacji jest faktura VAT z załączonym wykazem znaków identyfikujących urządzenia, jeżeli takowe posiadają numery seryjne.
 • Gwarancji nie podlega oprogramowanie dostarczone przez producentów, nie mniej jednak nasza firma dokłada wszelkich starań aby nieprawidłowości były usuwane.

2. Reklamacje

Termin rozpatrzenia reklamacji nie przekracza 14 dni, jeżeli naprawa dokonywana jest w naszej firmie.

  1. W przypadku gdy zajdzie potrzeba odesłania urządzenia do producenta, okres ten może się wydłużyć do 6-8 tygodni,
  2. Reklamowane produkty należy przesłać na adres naszej firmy, po uprzednim zgłoszeniu usterki lub problemu. Każde zgłoszenie otrzymuje numer RMA, który należy umieścić w polu opisowym etykiety adresowej,
  3. Przesyłki nie opisane, nie zostaną przyjęte i zwrócone przez spedytora na koszt nadawcy,
  4. Reklamacji nie podlegają modyfikacje konfiguracji oraz zmiany oprogramowania wewnętrznego,
  5. Koszty dostarczenia urządzeń do serwisu, ponosi Klient,
  6. Koszty odesłania naprawionych urządzeń ponosi Sprzedawca,
  7. W przypadku, gdy nadesłany sprzęt okaże się w pełni sprawny, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za ekspertyzę zależnie od poniesionych nakładów pracy, jednak nie więcej niż 20% wartości towaru w dniu sprzedaży.

 3. Warunki zwrotu zakupionych towarów

Oferta przeznaczona jest dla profesjonalistów, dlatego nie przyjmujemy zwrotów zakupionego sprzętu z wyjątkiem sytuacji gdy:

 • działanie sprzętu jest niezgodne ze specyfikacją techniczną producenta,
 • specyfikacja sprzętu na zamówieniu jest błędna, wskutek złożenia przez naszą firmę błędnej oferty,
 • został dostarczony sprzęt niezgodny z Fakturą VAT.


W wyżej wymienionych, oraz wszelkich innych sytuacjach, gdy nastąpiła niewłaściwa obsługa Klienta z winy dostawcy lub producenta sprzętu, przyjmowane są zwroty w terminie do 2 tygodni od daty sprzedaży, bez dodatkowych kosztów. Koszt transportu zwracanego sprzętu pokrywa dostawca.