Polityka prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność naszych Klientów!

Administratorem Państwa danych jest AKM Sp. z o. o., NIP: 9721341397, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wilczak 14A. 

Bezpieczeństwo danych
Nasz serwis pracuje na oprogramowaniu certyfikowanym przez Trusted Shops, co oznacza, że spełnia polskie oraz europejskie wymagania prawne. Oprogramowanie wraz z zaszyfrowaną bazą danych utrzymywane jest na bezpiecznych serwerach, które są wielopoziomowo zabezpieczone przed dostępem osób trzecich oraz całodobowo monitorowane. Przesyłanie danych wrażliwych oraz transakcyjnych jest zaszyfrowane technologią SSL oraz zabezpieczone szyfrowaniem AES256.

Wszelkie gromadzone dane służą wyłącznie do celów realizacji zamówień lub składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wszelkie powierzone informacje, w tym dane osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem stanowią tajemnicę firmy. W przypadkach uzasadnionych, dane osobowe w formie ograniczonej, są przekazywane podmiotom współpracującym w celu realizacji umowy, usługi bądź zamówienia, np. firmom kurierskim.

Dane z formularza kontaktowego oraz formularza zamówienia, nie są przetwarzane automatycznie oraz udostępniane podmiotom trzecim. Jeżeli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje handlowe, należy skorzystać z modułu Newsletter.

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.


Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych, dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu, informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia, ust 1, pkt. b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionego punktu):

  • W celu realizacji zlecenia zakupu i są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także do ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia.

Państwa dane osobowe przekazujemy jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji złożonych przez Państwa zamówień, podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, z którymi współpracujemy.

Mają Państwo prawo do:

  • Dostępu do treści swoich danych,
  • Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • Przenoszenia danych,
  • Wniesienia sprzeciwu,
  • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.